• Forsidebildet - ikke slett eller avpubliser

    søndag 11. juli 2010 15:39
ISO certifierad PDF Skriv ut E-post

Den 15 januari 2019 certifierades alla företagen i NEG-koncernen, inklusive Norbio AB, för ISO 9001: 2015 för kvalitet och för ISO 14001: 2015 för miljön.

Det visar att vi har goda ledningssystem inom dessa områden och att vår webbapplikation för rapportering och hantering följs upp och ger korrekta och relevanta översikter.

 

Vårt certifikatnummer är:

ISO 14001:2015; 275410-2018-AE-NOR-NA

ISO  9001:2015; 275411-2018-AQ-NOR-NA

 

Norbio AB  | Adelsnäsvegen 4  |  59731 Åtvidaberg  |  Telefon: +47 38 08 11 80  |  Mobil: +46 (0) 70 86 77 420  |  post@neg.no |  Org.nr: 556846-8762